Logo OSP Kamostek

2013-02-17 22:09

Logo OSP ma kształt koła, na jego obwodzie na białym tle oddzielonym dwiema czerwonymi liniami umieszczona jest nazwa "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KAMOSTKU". Napis drukowanymi literami w kolorze czerwonym przedzielony jest dwiema złotymi gwiazdkami.

W środkowej części, na nieboskłonie, widoczna jest postać św. Floriana gaszącego ogień. Św. Florian, patron strażaków, stoi na kamiennym mostku, pod którym przepływa strumyk mający swój bieg przez wsie Dobra, Kamostek i Lichawa.

Na tle wody widnieje rok powstania OSP - 1956. Kamienne koło znajdujące się nad mostkiem jest elementem przeniesionym ze sztandaru jednostki OSP. Na uwagę zasługuje połączenie wizerunku św. Floriana z nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Kamostku.

Projekt logo został przyjęty na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w 2012r.