Obchody Dnia Strażaka

2014-06-27 16:21

Tegoroczne obchody Dnia Strazaka rozpoczęły się uroczystym złożeniem kwiatów ku pamięci zmarłych strażaków na cmentarzu w Grabnie  . Następnie w kosciele w Grabnie odbyła się uroczysta msza w trakcie , której podkreślono jak ważną rolę w naszej społeczności odgrywają członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zakończeniu mszy dalsze uroczystości mieły miejsce w Siedlce gdzie przed remizą tut OSP odbyły się mianowania oraz wręczenie odznaczeń dla wyróznionych strażaków. Uroczystości zakończono defiladą po, której miał miejsce strażacki poczęstunek. Dodajmy, że w uroczystościach brały udział delegacja PSP wraz z z-cą Komendanta bryg. mgr.inż. Pawłem Seępniem, delegacja Urzędu Gminy Sędziejowice na czele z Wójtem Jerzym Kotarskim, Przewodniczącym Rady Gminy wacławem Ułańskim oraz Kierownikiem GJUK Krzysztofem Zawadzkim  jak również zaproszeni goście.