Zebranie sprawozdawcze

2014-03-06 20:39

W dniu 01.03.2014r wieczorem w OSP Kamostek miało miejsce zebranie sprawozdawcze. Zebranie rozpoczął prezes OSP Marek Krawczyk , który powitał wszystkich zebranych w tym przybyłych gości czyli Przewodniczącego Rady Gminy Wacława Ułańskiego,Sekretarza Gm. Sędziejowice Mirosława Potasiaka, Kierownika GJUK Krzysztofa Zawadzkiego, z-cę Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP Jolantę Sierszyńską, radną Gm Sędziejowice Annę Kopeć, byłą Przewodniczącą Komitetu Społecznego fundatora sztandaru dla OSP Reginę Łuczak, radnego Daniela Angermana, Sołtysa wsi Dobra Krzysztofa Krysiaka, oraz księdza Kanonika Proboszcza Parafii Sędziejowice Grzegorza Kaźmierczaka.

Nastepnie na zebraniu wszyscy obecni usłyszeli sprawozdanie z działalnosci zarządu, które złożył Naczelnik OSP Kamostek Sylwester Angerman. W swojej wypowiedzi przedstawił on wszystkie osiągnięcia pożarnicze, sportowe i inwestycyjne, które osiągnęła jednostka w 2013r. Po wystąpieniu Naczelnika zebranych z finansami jednostki zapoznał skarbnik Wiesław Łaczkowski. 

Reasumując w roku 2013 strażacy OSP Kamostek utrzymując gotowośc bojową brali udział w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie powiatu, natomiast drużyny męskie i żeńskie z sukcesami startowały w zawodach pożarniczo sportowych.

Na zebraniu omówione zostały wżne przeprowadzone  inwestycje m-innymi takie jak remont klatki schodowej, zerwanie starej podłogi i kompletne prace przy położeniu nowej. nastepnie w-ce Prezes Cezary Pietrzak oraz  Sekretarz Adam Jakóbczak przedstawili dalszy plan pracy na rok 2014 wraz z projektami dalszej modernizacji budynku OSP.

Po wysłuczaniu sprawozdań walne zebranie udzieliło absolutorium Zarzadowi za okres sprawozdawczy oraz w pełni zaakceptowało i poparło plan przedstawiony na rok 2014.

Zebrani goście pogratulowali wszystkim druchnom i druchom osiągnięć oraz poparli dalszy plan rozwoju jednostki.

Zebranie w miłej atmosferze zakończyło sie strażackim poczęstunkiem.