Zebranie Sprawozdawcze

2012-03-15 21:28

Kampania sprawozdawcza w OSP

 

W sobotni wieczór 18 lutego 2012r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku. Prezes OSP dh Marek Krawczyk rozpoczął  obrady witając wszystkich obecnych , szczególnie gorąco powitał przybyłych gości: Sekretarza Gminy Pana Mirosława Potasiaka, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP dh Sławomira Sobale, Radnych Rady Gminy: Annę Kopeć, Dariusza Cieślaka i Daniela Angermana. Sołtysów: Dobrej - Krzysztofa Krysiaka, Kamostku - Wiesława Łaczkowskiego i panią Reginę Łuczak.

Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył dh prezes OSP i naczelnik dh Sylwester Angerman przedstawiając osiągnięcia pożarnicze, sportowe i inwestycyjne. Z finansami jednostki zebranych zapoznał w swoim sprawozdaniu skarbnik dh Wiesław Łaczkowski.

Przez cały 2011r. druhowie utrzymywali gotowość bojową wyjeżdżając kilka razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Startując w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Gminnego OSP zajęli drugie miejsce. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dobrze wypadły drużyny naszej OSP zajmując czołowe miejsca. W Grupie A - mężczyźni zajęli czwarte miejsce, w Grupie C kobiety zajęły drugie miejsce. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców zdobyły drugie miejsca dające awans na zawody powiatowe. Dużym sukcesem zakończył się start naszych MDP w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo powiatu łaskiego, a chłopcy zajmując pierwsze miejsce zostali mistrzami i będą reprezentować powiat łaski na zawodach wojewódzkich. Za osiągnięte sukcesy druhny i druhowie zostali odznaczeni odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Złotą Odznakę MDP otrzymali: Maciej Angerman, Krzysztof Jakóbczak, Mieczysław Karasiński. Srebrną Odznakę MDP otrzymały: Katarzyna Jakóbczak, Karolina Skowronek, Sylwia Aleksandrowicz, Aneta Ludwisiak, Patrycja Perlińska, Zuzanna Pietrzak, Wiktoria Nowak, Agata Nowak, Aleksandra Korcewicz, Aleksandra Gładysz, Magdalena Nowak.

Wśród ważniejszych inwestycji zostały wymienione: budowa nowoczesnej chłodni na którą OSP wydała ponad 10 tys. zł., modernizacja schodów, docieplenie ponad 100m2 stropu, zrobienie stołów do kuchni. Większość prac druhowie wykonywali we własnym zakresie.

Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Sławomira Kozioł walne zebranie jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Plan pracy na 2012r. przedstawił wiceprezes dh Cezary Pietrzak, a plan finansowy dh skarbnik i sekretarz dh Adam Jakóbczak.

W treści uchwały Komisji Uchwał i Wniosków znalazły się zapisy o przyjęciu sprawozdań i planu pracy na 2012r. oraz zatwierdzeniu przygotowanej przez zarząd "Listy wieczystej członków OSP" i logo OSP w Kamostku.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie dyplomu okolicznościowego dh Danielowi Angermanowi za wieloletnie pełnienie funkcji prezesa OSP.

W wystąpieniach zaproszonych gości można było usłyszeć wiele ciepłych słów pod adresem Zarządu i całej jednostki OSP. Wszyscy byli zgodni że rok 2011 był dla OSP w Kamostku pełen sukcesów.

Zebranie zakończono strażackim poczęstunkiem.
 

Więcej zdjęć w fotogalerii.