Historia OSP Kamostek

Akt erekcyjny informujący o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku społeczność wsi otrzymała dnia 11 marca 1956 r. Założycielem był ówczesny komendant OSP z Pruszkowa Roman Piotrowski i komendant rejonowy OSP Bronisław Grzybiński. Jednostka w tym czasie liczyła wraz z zarządem 28 członków. Strażnica mieściła się w wiejskim baraku.

Pierwszy wyjazd jednostki do pożaru odnotowano w 1956 r. do Lichawy, gdzie płonęło gospodarstwo p. Augustyniaka. Sprzęt, jakim dysponowali wtedy strażacy,  to wóz konny, ręczna sikawka i beczka na wodę.

Kamień węgielny po budowę remizy i świetlicy został wmurowany dnia 28 sierpnia 1960. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na ten cel. Budowa trwała około czterech lat. Jej koszt w większości pokryty został ze składek społeczności lokalnej, pracy społecznej, dotacji państwowej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruszkowie oraz pomocy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Uroczystego otwarcia tego obiektu dokonano dnia 31 maja 1964 r. W tym czasie jednostka liczyła 21 czynnych członków, 8 członków zarządu i 3 członków komisji rewizyjnej.

W 1970 roku OSP w Kamostku otrzymała z Komendy Rejonowej w Łasku samochód „Star 21” i motopompę M 400. W 1986 r. „Star” został wymieniony na samochód marki „Żuk”.

W 1995 r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Strażnicy, po roku wymierzono fundamenty, wybudowano dwie kondygnacje łącznie ze stropami. Uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia Strażnicy dokonano 21 maja 1999 r. Dzięki rozbudowie powiększono salę taneczną, unowocześniono kuchnię, wydzielono pomieszczenie na garaż i sprzęt p.poż., stworzono świetlicę wiejską z sanitariami, magazynkiem oraz wygospodarowano pomieszczenie dla KGW.

Budowa, jak i rozbudowa strażnicy, możliwe były dzięki pomocy finansowej i pracy społecznej lokalnej ludności, a w szczególności pracy druhów oraz dobrodziejom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku, Urzędowi Gminy Sędziejowice, Władysławowi Gabrysiakowi – Zakład Wędliniarski w Lichawie, Aleksandrowi Krawczykowi – Zakład Cukierniczy „ALMA” w Sędziejowicach, Józefowi Klinkowi – Tartak Usługowy w Kozubach, księdzu kanonikowi Andrzejowi Susło – proboszczowi parafii Marzenin, księdzu kanonikowi Grzegorzowi Kaźmierczakowi – proboszczowi parafii Sędziejowice, Michałowi Fajbusiewiczowi – redaktorowi programu telewizyjnego – 997 oraz Henrykowi Karpińskiemu  - Firma „INSTALPLAST” Łask.
W następnych latach zmieniono pokrycie dachu, wymieniono okna na sali, wykonano elewacje całej strażnicy.
W dniu 4 czerwca 2006 roku jednostka obchodziła 50-lecie istnienia, z okazji jubileuszu został ufundowany i uroczyście wręczony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku.
Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki był zakup w 2008r. nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Gazela z napędem na cztery koła wyposażonego w zbiornik wodny, agregat wysokiego ciśnienia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pompę pływającą i piłę spalinową.
W 2009 i 2010 roku jednostka była gospodarzem Gminnego Dnia Strażaka,
w 2011r. nasi druhowie mieli zaszczyt obsługiwać sztandar Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.