Zebranie sprawozdawcze Luty 2013

2014-02-28 09:11

W dniu 09 Lutego 2013r  w sali OSP Kamostek odbyło sie zebranie sprawozdawcze.  Zebranie rozpoczął prezes OSP Marek Krawczyk witając przybyłych na nie członków i gości. W trakcie spotkania sprawozdanie z działalności OSP złozył naczelnik Sylwester Angerman. W swojej wypowiedzi podał osiągnięcia pożarnicze, sportowe i inwestycyjne. Nastepnie skarbnik OSP Wiesław Łaczkowski zapoznał wszystkich zebranych z kondycja finansową jednostki. czlonkowie zarządu OSP Kamostek Cezary Pietrzak, Sławomir Kozioł i Adam Jakubczak w swoich sprawozdaniach przedstawili plany finansowy, pracy i inwestycji na rok 2013. Zebranie zakończyło się strażackim poczęstunkiem.